Giới thiệu về Website

Chào mừng các bạn đến với website chuyên về lĩnh vực dịch thuật. Chúng tôi bao gồm một nhóm các dịch thuật viên  có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực dịch thuật. Điều đặc biệt nhất khi các bạn làm việc với chúng tôi là bạn có thể biết ai sẽ dịch các bài viết của bạn. Và chất lượng được chúng tôi kiểm soát một cách chặt chẽ.

Learn more »

Làm sao để trở thành một dịch giả?

Bạn là một người yêu thích dịch thuật và mong muốn được tham gia vào website của chúng tôi?

View details »

Làm sao tìm kiếm một dịch giả?

Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?Làm sao tìm kiếm một dịch giả?

View details »

Làm sao thanh toán?

Bạn có một tài liệu cần dịch. Câu hỏi của bạn là "Làm thế nào để thanh toán?"

View details »